لنت شوی حلال سوت ترمز!
این روزها مشتریان زیادی برای رها شدن از صدای ناهنجار سوت کشیدن لنت ترمز به ما مراجعه و دنبال لنتی می گردند که این مشکل را برطرف سازد. در این نگارش بر آن شدیم یکی از ابعاد مغفول واقع شده در این ماجرا که منجر به خسارت زدن به جیب مشتریان می شود را بازگو کنیم. در مراجعه اولی که بابت این موضوع به مکانیک ها یا فروشگاه های قطعات خودرویی می شود به شما یک لنت با برند دیگر معرفی می کنند که سوت نمی کشد حتی ضمانت هم می دهند ولی همه ماجرا این نیست!!؟؟
علت اصلی ایجاد صدا تماس سطح لنت با دیسک یا کاسه ترمز است که یا اعوجاج سطح دیسک و یا وجود مواد فلزی داخل لنت باعث آن شده است.
اعوجاج سطح دیسک در طول زمان بدلیل لنت های ترمز نامرغوب و یا شرایط محیطی نظیر رسیدن آب در فصل سرما به دیسک داغ شده  پدیدار می شود. برای درک این مشکل باید سطح دیسک در زمان تعویض لنت ترمز توسط تکنیک های مختلف (چشمی, لمسی, ابزار و ...) کنترل گردد و در صورت وجود چنین مشکلی یا باید هزینه کرد و دیگر صدا را نشنید و یا صدای سوت ترمز را تحمل کرد. البته لنت ترمز پس از مدتی کارکرد چون با اعوجاج سطح دیسک تطبیق می یابد از صدای آن کاسته خواهد شد مشروط بر اینکه جنس لنت مرغوب (به سمت کمتر فلز یا غیر فلزی) باشد.
چنانچه دیسک ترمز مشکلی نداشته باشد اگر لنت ترمز استاندارد و مرغوب باشد و موارد فلزی نا متعارف نداشته باشد دیگر ایجاد صدا موضوعیت ندارد. ولی اگر باز هم صدا وجود داشت و لنت ترمز هم استاندارد و مرغوب بود یعنی همان مطلب مهمی که ما می خواهیم در این مقاله بدان بپردازیم یعنی لنت شوی وارد بازی می شود!!!
بله به احتمال زیاد ممکن است از لنت قبلی ذرات فلزی داخل محفظه ترمز مانده باشد که عمدتا" چون حالت مغناطیس (آهنربا) پیدا کرده اند با فوت کردن یا دستمال کشیدن کامل پاک نشده و بعد از نصب مجددا" صدا را به ارمغان خواهند آورد. البته با گذشت زمان این صدا کم کم خواهد افتاد ولی گاهی ممکن است چون مشتری همان ابتدای نصب نتیجه نگرفته بلافاصله نسبت به تعویض لنت اقدام کند. پس توصیه ما این است که ترجیحا" با لنت شوی های مخصوص موجود در بازار قبل نصب کلیه اتصالات سیستم ترمز را شستشو دهید و یا حداقل با شویندهای رایج این عمل را انجام دهید و به فوت مکانیک یا دستمال روغنی او بسنده نکنید.
هرچند این موضوع تمام علت های منجر به بروز سوت کشیدن لنت ترمز خودرو نیست ولی در حداقل 30% موارد تجربه نشان داده مشکل حل شده است. حالا جای دارد از برخی لنت های ارزشمند نظیر TEXTAR , SECO,PHC-VALEO, GOLD و محصولات اصلی و اورجینال-ORGINAL نام ببریم که در رفع مشکل سوت ترمز خودرو کمک شایانی به ما و شما می کنند.