ارزان فروشی جرم است!!؟
واقعا" هر چه در خصوص این موضوع در جلسه به تبادل افکار گذراندیم نتیجه ای مناسب تر از این عنوان برای آن نیافتیم.
همانطور که قبل تر و در برخی مقالات بدان پرداختیم بر خلاف آن جمله معروف که می گوید:
"هیچ ارزانی بی حکمت نیست" در فروشگاه قطعات خودرویی هیدیکا "ارزان فروش اتفاقا" حکمتی دارد"
 بله از دیدگاه کسانی که بدنبال زراندوزی بی حساب و کتابند ارزان فروختن هیچ منطقی ندارد و حاشیه سود محصول باید متناسب با انتظار کاسب سرمایه دار بازار باشد و از آنجا که در فضای رقابت بازار همه با هم برادرند هر کس به آنچه اقبال دارد می رسد لذا قرار نیست با رقابت در قیمت کاسب فدای مشتری شود. ولی آندسته از افرادی که در کرسی های دانشگاهی آموخته اند بایستی مشتری را به منزله فلسفه حیات و وجود سازمان دانست و به آموخته های خود سوگند یاد کرده اند هرگز آن نگرش سنتی را دنبال نکرده و همواره در جهت کاهش هزینه های مشتری خصوصا" در بخش قیمت گذاری و ارتقاء رضایتمندی ایشان تلاش خواهند کرد.
ولی آنچه در فروشگاه قطعات خودرویی هیدیکا قالب است اینکه قیمت گذاری یک رویکرد استراتژیک در دستیابی به مشتریان همیشگی و بلند مدت است. ما در اینجا قصد نداریم ابعاد این راهبرد سازمانی را باز کنیم صرفا" مصادیقی در بازار کشف کرده ایم که مشتریانمان باید نسبت به آن هوشیار باشند.
در بیشتر موارد که مشتریان ما محصول را در زمان نصب تحویل مکانیک می دهند مکانیک قیمت را در کنار سایر اطلاعات نظیر اینکه از کجا خرید شده می پرسند و به محض روبه رو شدن با قیمت محصول که عمدتا" تخفیف خوبی هم خورده شکه شده و در اولین اقدام مجددا" قطعه را نگاه و به مشتری می گویند قطعه تقلبی است!!!!
متاسفانه باید بگوییم این قبیل مکانیک ها شاخص اصلیشان همان قیمت محصول است و چنین اتهام ناجوانمردانه ای را روانه فروشگاه هیدیکا و اصالت کالاهای آن می کنند. آنچه خواسته ما از شما مشتریان گرامی می باشد قیمت محصولات ما را همان قیمت بدون تخفیف به مکانیک بگویید و سپس منتظر شنیدن پاسخ مکانیک در مورد اصالت کالا باشید پیشنهاد بهتر اینکه قیمت را هر چقدر تمایل داشتید بالا بگویید از نظر ما هیچ مشکلی ندارد.
در برخی موارد مکانیک نه تنها اصالت را زیر سوال می برد که بلکه مطابق آخرین کشفیات ما مکانیک اعلام نمود قطعه دسته دو را رنگ می زنند و جای اصلی نو میفروشند!! البته قیاس قطعات خودرو با قناری در نوع خود استعاره زیبای است.
خوب شما خود بخوانید حدیث این ماجرا را.